Ministarstvo turizma odobrilo potporu za uređenje kampa na Šoderici

AutorTZ Koprivničko-križevačka

Ministarstvo turizma odobrilo potporu za uređenje kampa na Šoderici

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske donijelo je Odluku o odabiru projekata temeljem Programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za mjeru 2 „Kampovi i kamp odmorišta“. Tom Odlukom je na području Koprivničko-križevačke županije odobrena potpora Ugostiteljskom obrtu i marketingu IDEA iz Koprivnice za uređenje kampa na Šoderici u iznosu od 80.000,00 kuna.

Odobrena sredstva će biti značajna financijska potpora uređenju kampa kao važnog dijela turističke infrastrukture na Šoderici.Ova financijska potpora dodatni je poticaj nastojanjima i ulaganjima županije, županijske turističke zajednice, općine Legrad, privatnih investitora i drugih subjekata da Šoderica postane značajna i još kvalitetnija turistička destinacija.

O autoru

TZ Koprivničko-križevačka editor