Projektima i manifestacijama u KKŽ dodijeljeno 557.000,00 kuna

AutorTZ Koprivničko-križevačka

Projektima i manifestacijama u KKŽ dodijeljeno 557.000,00 kuna

Turističko vijeće HTZ-a odobrilo je projektima i manifestacijama na području
Koprivničko-križevačke županije ukupno 557.000,00 kuna.
Za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, projektima
turističkih zajednica KKŽ odobreno je ukupno 222.000,00 kuna. Od navedenog iznosa
Turističkoj zajednici Koprivničko – križevačke županije odobreno je 46.500,00 kuna i to
za projekt Okusi hrvatske tradicije – Okusi Podravine i Prigorja 40.000,00 kn, za
turističku – smeđu signalizaciju 2.800,00 kuna te za izradu web stranice 3.700,00 kuna.
Također su odobrene i potpore događanjima te je manifestacijama u KKŽ dodijeljeno
ukupno 335.000,00 kuna, od čega je za manifestaciju TZ KKŽ – Country vikend
namijenjeno 15.000,00 kuna.
Detaljnije informacije o odobrenim potporama možete pronaći na sljedećim linkovima:
http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke
zajednice/2017/potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima
http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-
zajednice/2017/potpore-dogadanjima
Direktor :

O autoru

TZ Koprivničko-križevačka administrator