Raspisan Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2018. godini

Obavještavamo sve potencijalne prijavitelje da je Hrvatska turistička zajednica raspisala Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2018. godini. U nastavku se nalazi tekst Javnog poziva.

Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2018.godini