Kontakt

TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Nemčićeva 5, HR-48000 Koprivnica, Croatia

Telefon: +385 (0) 48 624 408 Fax: +385 (0) 48 624 407 E-mail: ured@tz-kckz.com

 


Turistički ured:

T: +385 (0) 48 624 408
F: +385 (0) 48 624 407

ured@tz-kckz.com


Pomoćnica direktora:
Kristina Sočev, bacc.oec.

 

T: +385 (0) 48 624 408
F: +385 (0) 48 624 407

ured@tz-kckz.com

 

 


 

Viši stručni suradnik:

Krešimir Blažek

T: +385 (0) 48 624 408
F: +385 (0) 48 624 407

ured@tz-kckz.com

 

 

 


Predsjednik TZ županije:

Darko Koren, ing.građ.

tel. +385 (0)48/658-203
fax. +385 (0)48/622-584

zupan@kckzz.hr