Seoska domaćinstva

Seosko domaćinstvo “Jastrebov vrh”, Bakovčice  
Bilogorska 55, Bakovčice
48000 Koprivnica
Kontakti:
T: + 385 (0) 48 637 564;  (0) 91 797 66 15
jastrebov.vrh@gmail.com

 


 Seljačko domaćinstvo Tara
Teofila Hana 8, Starigrad
48000 Koprivnica
Kontakti:
T: +385 (0) 48 634 091
F: +385 (0) 48 634 091
bajzek.vesna@gmail.com


 

Gospodarstvo Rakić
Čabraji 25
48264 Vojakovački Kloštar
Kontakti:
T: +385 (0) 48 697 242
seoskiturizamrakic@gmail.com
www.seoskiturizamrakic.com


Seljačko domaćinstvo Jurjević
Frana Galovića 62
48321 Peteranec
Kontakti:
T: +385 (0) 48 636 272
davorin.jurjevic@kc.t-com.hr
2002djura@gmail.com


Obiteljsko izletište Novak
Cepidlak
T: +385 (0) 48 859 045